L
O
A
D
I
N
G

با ما در تماس باشید

رسانه

صفحه اصلی /  رسانه

برد کامپوزیت آفتاب پرست چه کاربردی دارد

ژانویه 29.2024

در فرآیند انتخاب و استفاده از صفحه کامپوزیت آلومینیومی، کاربر ابتدا باید صفحه کامپوزیت آلومینیومی را با توجه به نیازهای کاربردی واقعی انتخاب کند. برای ورق کامپوزیت آلومینیومی فعلی، انواع مختلفی وجود دارد که در این میان، صفحه کامپوزیت آلومینیوم آفتاب پرست می تواند به اثر تزئینی بهتر در فرآیند کاربرد واقعی اشاره کند، برای انتخاب و کاربرد مواد جدید چه ارزش و اهمیت عملی برای کاربرد عملی دارد. صفحه کامپوزیت آلومینیوم آفتاب پرست؟

صفحه کامپوزیت آلومینیوم آفتاب پرست

زیرا صفحه کامپوزیت آلومینیوم آفتاب پرست فعلی برای تزئین و تزئین مصالح ساختمانی با ترکیب فیلم چسب با استحکام بالا با صفحه آلومینیومی رنگی آفتاب پرست، صفحه آلومینیومی پایینی و مواد هسته صفحه آلومینیوم-پلاستیک متوسط ​​استفاده می شود. از مزایای این صفحه کامپوزیت آلومینیومی آفتاب پرست این است که ضمن اطمینان از استحکام یکسان، صفحه کامپوزیت آلومینیوم آفتاب پرست وزن مواد را تا حد زیادی کاهش می دهد و در مصرف مواد گرانبهای تیتانیوم و روی صرفه جویی زیادی می کند، زیرا تخته کامپوزیت آلومینیوم آفتاب پرست دارای انواع آلومینیوم است. و تخته کامپوزیت آلومینیوم پلاستیک، علاوه بر این کارکردها، سطح را با رنگ های جادویی نیز تزیین می کنند که باعث زیباتر شدن، تزئینی تر بودن سطح دکوراسیون و دکوراسیون نسبت به ورق کامپوزیت آلومینیوم و ورق آلومینیوم و پلاستیک معمولی می شود.

صفحه کامپوزیت آلومینیوم آفتاب پرست

تخته کامپوزیت آلومینیوم آفتاب پرست فعلی شامل بدنه اصلی کف شامل لایه ضد رطوبت و لایه ضد رطوبت است. لایه میرایی رزین با چگالی بالا به طور مساوی رنگ را در سطح بالایی لایه مقاوم در برابر سایش توزیع می کند و لایه تغییر رنگ در قسمت مقعر عمودی مرتب شده است و ضخامت لایه تغییر رنگ کمتر از عمق لایه است. بخش مقعر عمودی، صفحه کامپوزیت آلومینیوم آفتاب پرست جدید اهمیت مثبتی برای بهبود زندگی مردم دارد.